Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi phải làm gì khi nhận được thông báo “Liên kết thẻ không thành công”?

Bước 1: Trước hết, bạn cần kiểm tra và đảm bảo thẻ của bạn:

 - Có logo NAPAS;

- Còn thời hạn hiệu lực;

- Còn số dư khả dụng;

Bước 2: sau đó, bạn hãy kiểm tra lại xem tất cả các thông tin bạn cung cấp đã chính xác hay chưa?

Nếu thông tin cung cấp đã đầy đủ và thẻ của bạn đã đủ điều kiện mà vẫn không thể liên kết Thẻ thành công, bạn hãy 'Chat với Ting' qua ứng dụng để Ting có thể hỗ trợ bạn nhé!

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự